Apex team work Song

แนวคิดหลัก:
        (1) เพื่อการเป็นครอบครัวของเอเพ็กซ์
        (2) อย่ายอมแพ้และต่อสู้ไปด้วยกัน

อารมณ์ & โทนเสียง: อบอุ่น (รู้สึกว่าเป็นครอบครัว) เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน / มองเห็นอนาคต (ดูแลและต่อสู้ไปด้วยกัน)